1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 61/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 61/2017 г.

16.03.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 23 и чл. 26 т. 6 от Наредба за определяне на условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Тополовград, приета с решение по т. 6 от дневния ред на заседание на Общински съвет, Тополовград, проведено на 22.12.2016г., протокол № 18 от 22.12.2016г., по което е образувано адм. дело № 61/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 27.04.2017 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете