1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 55/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 55/2017 г.

16.03.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 180 ал. 1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Кмета на Община”Тунджа” – Ямбол на решение 317/27.01.2017г., прието с протокол № 19/27.01.2017г. на заседание на Общински съвет ”Тунджа”, Ямбол, с което е приет бюджета на Община „Тунджа”-Ямбол за 2017г., с направени изменения и допълнения в него, по което е образувано адм. дело № 55/2017 г. по описа на Административен съд – Ямбол.

 

Секретар: /п/ не се чете