1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 52/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 52/2017 г.

02.03.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 21, чл. 23, чл. 24 и чл. 27 от Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на община Стралджа, приета с решение № 134, протокол № 11/30.08.2016 г. на Общински съвет Стралджа, по което е образувано адм. дело № 52/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 20.04.2017 г. от 09:45 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете