1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 46/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 46/2017 г.

27.02.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите чл. 32, ал. 3 и чл. 34 от Наредба № 23 за условията и реда на записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Елхово, приета с Решение 139/15/3 на заседание на Общински съвет-Елхово по протокол № 15/10.11.2016 г., по което е образувано адм. дело № 46/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 27.04.2017 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете