1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 38/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 38/2017 г.

20.02.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5; чл. 38 и чл. 39 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елхово, по което е образувано адм. дело № 38/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 20.04.2017 г. от 09:30 ч.

Секретар: /п/ не се чете