1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 35/2017 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 35/2017 г.

13.02.2017 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община - Ямбол, приета с Решение № 3 на Четиринадесетото заседание на ОбС - Ямбол проведено на 29.11.2016 год., в сила от 01.01.2017 год., както и текстовете на чл. 21 ал. 3, чл. 25 ал. 2 т. 1, чл. 51, чл. 54 и чл. 55 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите, приета с Решение № 3 на Четиринадесетото заседание на ОбС –Ямбол от 29.11.2016 год., по което е образувано адм. дело № 35/2017 г. по описа на Административен съд – Ямбол.

Секретар: /п/ не се чете