1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 304/2016 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 304/2016 г.

27.12.2016 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд - Ямбол, на осн. чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл.39 ал.1 т.4 и т.5 вр. с чл.6 т.1,2 и 3 от Наредба №1 на ОбС-Ямбол за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община-Ямбол приета с Решение на ОбС-Ямбол по т.10 на Четвъртото заседание на ОбС-Ямбол от 28.01.2016 год., по което е образувано адм. дело №304/2016 г. по описа на Административен съд-Ямбол, насрочено за 09.02.2017 г. от 10:00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете