1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 259/2016 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 259/2016 г.

17.11.2016 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд - Ямбол, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2,   от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура–Ямбол на разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 6 във вр. с чл. 13, ал. 1 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол, приета с Решение по т. 10 на проведеното на 28 януари 2016 г. ІV-то заседание на Общински съвет-Ямбол, по което е образувано адм.д. № 259/2016г. по описа на Административен съд–Ямбол, насрочено за 15.12.2016г. от 10.15ч.

 

Секретар: /п/ не се чете