1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 244/2016 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 244/2016 г.

28.10.2016 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд - Ямбол, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2, от АПК съобщава, че са оспорени от Окръжна прокуратура–гр.Ямбол разпоредбите на чл.2, ал.8 вр.с чл.2, ал.2; чл.35, ал.2, т.1 и чл.36, ал.1 от Наредбата на Общински съвет-Ямбол за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. По оспорването е образувано адм.д. № 244/2016г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 15.12.2016г. от 10.00ч.

 

 

Секретар: /п/ не се чете