1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 156/2016 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 156/2016 г.

26.07.2016 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд – Ямбол, на осн. чл. 188 АПК във вр. с чл. 181, ал.2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура-гр.Ямбол на разпоредбите на чл. 18, т. 4, чл. 19, ал. 3, предл. 3 и чл. 23, ал. 2, т. 4 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол, приета с Решение ХІ-1/19-25.11.2004 г., изм. Решение ХХІІІ-6/21.06.2013 г. на Общински съвет – Ямбол по оспорването е образувано адм.д. № 156/2016г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 29.09.2016г. от 10.00ч.

 

 

Секретар: /п/ не се чете