1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 67/2016 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 67/2016 г.

26.04.2016 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд – Ямбол, на чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2, от АПК съобщава, че са оспорени от Окръжна прокуратура-гр.Ямбол на разпоредбите на чл.30 и чл.31 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 539 от Протокол 42/24.03.2015 г. на Общински съвет-гр.Стралджа.По оспорването е образувано адм. д. № 67/2016 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 09.06.2016г. от 10.00ч. и резервна дата 23.06.2016г. от 10.00ч.

 

Секретар: /п/ не се чете