1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 69/2016 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 69/2016 г.

26.04.2016 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд – Ямбол, на чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 2, от АПК съобщава, че е оспорена от Окръжна прокуратура–гр.Ямбол разпоредбата на чл. 4 ал. 2 б”д” от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Тополовград, приета с Решение № 322 от Протокол № 36/28.01.2010г. на Общински съвет-гр.Тополовград.По оспорването е образувано адм.д. № 69/2016г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 09.06.2016г. от 10.00ч. и резервна дата 23.06.2016г. от 10.00ч.

 

Секретар: /п/ не се чете