1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 36/2016 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 36/2016 г.

10.03.2016 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд – Ямбол, на основание чл.181 ал.2 съобщава, че по жалба на кмета на община „Тунджа” против Решение № 48/27.01.2016 г., прието на заседание на Общински съвет „Тунджа”, с Протокол №5/27.01.2016 г. и против Решение №67/23.02.2016 г., прието на заседание на Общински съвет „Тунджа”, с Протокол №6/23.02.2016 г., е образувано адм.д №36/2016 г. по описа на Административен съд Ямбол за 2016 г, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.04.2016 г. от 10.00 ч.. С оспорените решения Общински съвет „Тунджа” е упражнил правомощието си по чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА за приемане на годишния бюджет на общината.Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото.

 

Секретар: /п/ не се чете