1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 157/2015 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 157/2015 г.

30.09.2015 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд – Ямбол, на чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2, от АПК съобщава, че са оспорени от РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Елхово разпоредбите на чл.3, т.6, т.7, т.9 и т.10 и чл.4 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна безопасност и опазване на общинската собственост в Община Елхово /приета с решение по Протокол № 12 от 23.07.2008 г., изм. и доп. с Решение №173/14/1 от 10.10.2008 г., Решение №232/17/3 от 28.01.2009, Решение № 473/40/3 по Протокол №40 от 18.12.2014 г. на Общински съвет Елхово/.По оспорването е образувано адм. д.№157/2015 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 03.12.2015 г. от 10.00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете