1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 156/2015 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол

Адм. дело № 156/2015 г.

30.09.2015 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд – Ямбол, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 съобщава, че са оспорени от РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.Елхово разпоредбите на чл.3, т.6; чл.3, т.8а; чл.3, т.8б и чл.7, ал.4 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна безопасност в Община Болярово /приета с Решение от 04.04.2002 г., изм. и доп. с Решение №123/26.07.2012 г. на Общински съвет Болярово/.По оспорването е образувано адм. д. № 156/2015 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 03.12.2015 г. от 10.00 ч.

 

Секретар: /п/ не се чете