1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 149/2015 г.

Размер на текста:

 

Ямболският административен съд, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Районен прокурор при Районна прокуратура -гр. Тополовград. Пред Административен съд Ямбол са оспорени разпоредбите на чл.16, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8 и чл.43, ал.2 от Наредба за опазване на обществения ред , чистотата, безопасността на движението и пожарната и аварийна безопасност в Община Тополовград приети/изменени с решение № 49 по протокол № 48/28.06.2007 г., решение № 80/26.06.2008 г. и решение № 282/27.10.2009 г. на Общински съвет гр.Тополовград.

По оспорването е образувано Административно дело №149/2015 г. по описа на Адм. съд-Ямбол, което е насрочено за 19.11.2015 г. от 10:00 ч.