1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 245/2014 г.

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол,на чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2, от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областен Управител на Област Ямбол, на изменението и допълнението на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на Община Елхово, прието с Решение № 450/38/3, обективирано в Протокол № 38 на Общински съвет – Елхово от 23.10.2014 г. По оспорването е образувано адм.д. № 245/2014 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 15.01.2015 г. от 09.00 ч.