1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 200/2014 г.

Размер на текста:

Административен съд–Ямбол, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и ал.2 АПК, съобщава, че е постъпило оспорване от РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. Елхово на Наредба № 22 за критерии и ред за предоставяне на еднократна помощ на граждани от Община Болярово, приета с Решение № 346 на проведеното на 27.03.2014г. заседание на Общински съвет Болярово, по което е образувано адм. дело № 200/2014г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 18.12.2014г., от 09.00ч.