1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 113/2014 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – гр. Ямбол, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 АПК, съобщава, че е постъпило оспорване от РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. Елхово, на разпоредбата на чл.15А от Наредба №7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елхово, приета с Решение № 583/50/16 от 28.03.2011 год., изм. с Решение № 336/2983 от 19.12.2013 год.на Общински съвет-Елхово, по което е образувано настоящото адм. дело № 113/2014 г. по описа на Административен съд – гр. Ямбол, насрочено за 09.09.2014 г., от 10:30 ч.