1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 112/2014 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – гр. Ямбол, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 АПК, съобщава, че е постъпило оспорване от РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. Тополовград, на разпоредбата на чл.12, ал.1-4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, изменена с решение № 441 по протокол № 49/28.01.2011 г. на Общински съвет гр.Тополовград, по което е образувано адм. дело № 112/2014 г., по описа на Административен съд – гр. Ямбол, насрочено за 09.09.2014 г. от 10:30 ч.