1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 88/2014 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ-ГР.ЯМБОЛ на Допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елхово, прието с Решение № 384/34/1 по Протокол № 34 от 24.04.2014 г. на Общински съвет гр. Елхово. По оспорването е образувано адм.д. № 88/2014 г. по описа на Административен съд - Ямбол, насрочено за 03.07.2014 г. от 09.00 ч.