1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 46/2014 г.

Размер на текста:

 

Административен съд – Ямбол, на основание, чл. 181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Кремена Валентинова Парушевасрещу Решение по протокол от 10.07.2013 г. на Общинската комисия по безопасност на движението по т. 4, назначена със Заповед № РД/02-00267/24.04.2013 г. на Кмета на Община Ямбол, за промяна на транспортната схема в кв. „Каргон” чрез премахване на заграждения и осигуряване на достъпа на автомобили по ул. Скопие към ул. Д-р Кръстев. По оспорването е образувано адм. д. № 46/2014 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 28.04.2014 г. от 09.00 ч.