1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 52/2014 г.

Размер на текста:

 

Ямболският административен съд, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител – гр. Ямбол на Решение по точка пета от дневния ред на ХХХІІ заседание на Общински съвет – Ямбол проведено на 14.12.2014 г., с което Общински съвет – Ямбол е взел следното решение:„Приема Правилник за устройството и дейността на Музей на бойната слава – гр. Ямбол”, по което е образувано адм. д. № 52/2014 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 15.05.2014 г. от 10.00 ч.