1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 23/2014 г.

Размер на текста:

 

Административният съд - Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на област Ямбол срещу Решение на Общински съвет - Ямбол, взето по т. 6 от дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г. заседание, с което е отменена Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол, приета на ХІ сесия на Общински съвет - Ямбол, проведена на 19 - 25 ноември 2004 г. и е приета нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол. По оспорването е образувано адм. дело № 23/2014 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 10.04.2014 г. от 10.00 ч.