1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 1/2014 г.

Размер на текста:

    

Ямболският административен съд, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 ал.2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Мариана Атанасова Неделчева от Ямбол, Димитрина Андонова Ангелова от Ямбол, „Вербена” ЕООД София, представлявано от Орлин Ангелов Аврамов и „Шато Рушен” АД София, представлявано от Александър Орлинов Аврамов наНаредбата за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и поддържане на зелената система на територията на община Ямбол и приетите с нея разпоредби на чл.3, ал. 3 и 4 от Наредба за изграждане и поддържане на зелената система на територията на община Ямбол, приети с Решение № ХХІІ - 18/3.VІ.2013г. на ОбС- Ямбол, по което е образувано адм.д.№ 1/2014г.по описа на Административен съд-Ямбол, насрочено за 13.03.2014г. в 10 ч.