1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 142/2007 г.

Размер на текста:

Ямболският административен съд, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на Решението на Общински съвет – Ямбол за отдаване под наем чрез провеждане на търг с тайно наддаване на част от нежилищен имот – публична общинска собственост, намиращ се на ул. Янко Сакъзов 8 в Ямбол, в сградата на ОУ “П.Р.Славейков”, взето на ХL редовна сесия от 2.II.2007 г., по което е образувано адм.д. № 142/07 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 18.ХІІ.2007 г. в 14 ч.