1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 51/2008 г.

Размер на текста:

Ямболският административен съд, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване на Решение № 58/6/18 по т. 18 от Протокол № 6 от заседание на Общински съвет - Елхово, проведено на 11.ІІ.2008 г., с което отменя свое Решение № 899/43/6 от 27.VІ.2007 г., на основание чл. 17, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2/15.ІІІ.2002 г. на МТС и задължава Кмета на Община Елхово на заседанието през месец март 2008 г. да предложи за утвърждаване документация за участие в конкурса по чл. 17 от Наредба № 2/15.ІІІ.2002 г. на МТС, цена на закупуване на документацията, състава на местната комисия за провеждане на конкурса, линиите и курсовете, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за трудноподвижни лица, критерии и начини на класиране на кандидатите, по което е образувано адм.д. № 51 по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 22.ІV.2008 г. в 14 ч.