1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 272/2012 г.

Размер на текста:

Ямболският административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от “Геострой-инженеринг” ЕООД, гр. Ямбол, ул. Ормана № 34, с ЕИК 128003989, представлявано от управителя Моньо Тодоров, против Заповед № РД/02-00594 от 29.10.2012 г. на Кмета на Община Ямбол, по което е образувано адм. д. № 272/2012 по описа на Административен съд Ямбол, насрочено за 23.01.2013 г. в 10 ч.