1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 230/2008 г.

Размер на текста:

Ямболският административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол, по което е образувано адм.д. № 100/2008 по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 24.VІ.2008 г. в 14.00 ч.