1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Обявление по административно дело № 50/2012 г.

Размер на текста:

Ямболският административен съд, на основание чл. 181, ал. 1 АПК, съобщава, че е постъпило оспорване от “Синтер-М” АД, гр. Ямбол, ул. Ямболен № 77, с ЕИК 128053180, представлявано от прокуриста Димитър Митев, против Заповед № РД02/0551 от 24.10.2011 г. на Кмета на Община Ямбол в частта й по т. 6, обхващаща район Шести – Промишлена зона, по което е образувано адм. д. № 50/2012 по описа на Административен съд Ямбол, насрочено за 28.03.2012 г. в 10 ч.