1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд - Ямбол получи благодарствено писмо

Размер на текста:

Административен съд - Ямбол получи благодарствено писмо от Зам. министъра на правосъдието Г-жа Сабрие Сапунджиева за активно участие през 2008 год. в мониторинга по приложението на АПК, своевременно предоставяне на информация по определените критерии за мониторинг, както и за изразените от магистратите на съда становища и бележки.

В тази връзка Г-жа Сапунджиева отправи покана към ръководството на съда да бъде определен съдия от Административен съд Ямбол за включването му като член на Работната група за мониторинг по прилагането на АПК към Министерство на правосъдието.

Председателят на съда Г-жа Диана Петкова определи съдия Вълко Драганов като представител на Административен съд - Ямбол.