1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Председателят на Административен съд – Ямбол даде първата за 2010 година пресконференция

Размер на текста:

Първата за тази година пресконференция се проведе днес в обновената сграда на Административен съд – Ямбол. Още при откриването Председателят на съда Диана Петкова благодари на медиите, че чрез тях има възможност да запознае гражданите с това, което е постигнато през изминалата година и какво предстои през 2010-та. Освен Председателя на Административен съд, на пресконференцията присъства и съдебният администратор Жанета Трифонова.

Разчупвайки стереотипа на скучните пресконференции, Г-жа Петкова заяви, че предпочита да я прекъсват и да й задават въпроси, ако нещо е останало недоизяснено. Макар че все още не е направен цялостния анализ на дейността на Административен съд – Ямбол за изминалата 2009 г., тя съобщи част от данните. Общият брой на разгледаните дела е 576. От тях в тримесечен срок са приключени 481 дела, а всички съдебни актове по свършените дела са постановени в едномесечен срок. "Единият от изводите, които можем да си направим, е че гражданите не знаят правата си, за да се защитават от действията или бездействията на държавните органи, каза още Г-жа Петкова. Това ни кара да разширяваме дейността си в областта на информирането на гражданите". За целта в Административен съд – Ямбол е изграден информационен център. В него адвокатите и гражданите ще могат да правят справки по делата. Предстои да се случи и това, адвокатите да правят справки от кабинетите си.

Представен беше и обновения интернет-сайт на Административен съд – Ямбол http://yambolas.court-bg.org, който също в огромна степен ще информира гражданите, как да защитават правата си. В сайта има образци на документи, възможност за подаване на сигнали и предложения, важни нормативни документи. В помощ на гражданите в сайта е и специалната презентация на Административния съд, която се излъчва и на монитор във фоайето на съда, в моментите, в които няма дела. На сайта в раздел "Нормативни документи" е поместена и първата в България "Харта на клиента", която е писмено изразена воля и желание за сътрудничество с всички граждани. Там са поместени и Правилата за административно обслужване на гражданите.

На входа на сградата са поставени кутии, в които гражданите могат да подават своите сигнали за корупция, да подават жалби и оплаквания, да правят предложения.

Продължава и информационната кампания "Административен съд – Ямбол – какво трябва да знам?", стана ясно още на пресконференцията. Предстои издаването на справочник, който да съдържа достъпна за гражданите информация за подсъдността, начините на завеждане на делата, процеса на обжалване, издаването на удостоверения и справки и други. Освен това, до края на януари се организира попълването на анкета, резултатите от която ще послужат на Административен съд – Ямбол да търси нови механизми за подобряване на административното обслужване.

На пресконференцията беше показан и плакетът, който Административен съд – Ямбол получи в края на миналата година, затова че бе обявен за единствения в страната Административен съд - модел. "Бяхме изключително горди, когато на 04.12.2009 г. нашият съд бе единствено утвърден в програмата "Съдилища - модели и съдилища - партньори", каза съдебният администратор Жанета Трифонова. "Под ръководството на Г-жа Петкова започнахме работа по общо 12 цели, насочени към увеличаване на прозрачността, ефикасността и отчетността в работата на съда", каза още Г-жа Трифонова. Тя разказа подробно за етапите и трудностите, през които е преминал Административния съд в Ямбол, за да стане съд – модел, както и за приоритетите за 2010 г. Единият от тях е участието на Административен съд – Ямбол в новия 3-годишен проект – "Усъвършенстване на работните процеси в съда".

Веднага след пресконференцията журналистите имаха възможност да разгледат част от работните зали в новата сграда на Административен съд – Ямбол.