1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Образувани дела

Размер на текста:

Насрочени дела

15 административни дела са насрочени за разглеждане в Административен съд – Ямбол за периода 22 – 26 февруари. Седем от тях са наказателни касационни производства, по които ответници са държавни институции – МВР, Държавно горско стопанство, община Ямбол, ДАИ и други. Четири са частните административни дела за спиране изпълнението на административни актове, по които ответници са структури на МВР. Едно от насрочените дела е по Закона за устройство на териториите, другото е по Кодекса за социално осигуряване. Повече подробности можете да намерите в сайта на Административен съд – Ямбол, раздел "Справки - Насрочени заседания"

 

Образувани дела

Днес е образувано административно дело по жалба на гражданин от Стралджа, който оспорва административен акт на Районно управление "Социално осигуряване" – Ямбол. Жалбоподателят иска Административен съд – Ямбол да отмени решение на Директора на "Социално осигуряване" за събиране на сума по ревизионен акт за начет в размер на 151 лв.