1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол ще работи по проект "Усъвършенстване на работните процеси в съда"

Размер на текста:

Председателят на Административен съд – Ямбол Г-жа Диана Петкова взе участие в първата за тази година среща на председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори, която се проведе във Велико Търново.

По време на срещата екипът на "Програма за развитие на съдебната система" /ПРСС/ е представил новия тригодишен проект "Усъвършенстване на работните процеси в съда", финансиран от Фондация "Америка за България". В основата на този проект е разработения План за подобряване на работата на съда /План 2/.

Г-жа Петкова е потвърдила, че Административен съд – Ямбол ще участва активно в изпълнението на всичките пет области, заложени в План 2: Политики и планиране; Управление на съда; Система за управление и контрол на делата; Достъп до правосъдие; Повишаване на доверието в работата на съда.

За оценката на изпълнението на План 2 е избран комитет, в който ще участва съдебният администратор на Административен съд – Ямбол Г-жа Жанета Трифонова като представител на единствения административен съд – модел в страната.

След срещата на съдилищата модели Г-жа Диана Петкова беше в Националния институт на правосъдието, където участва в представянето на проект "Създаване на мрежа от съдии-координатори по европейско право". Според правилата, до края на март, тази година в Административен съд – Ямбол ще бъде проведено общо събрание, на което ще бъде избран съдия-координатор по европейско право, който ще бъде включен в националната мрежа.