1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Две дела са образувани вчера в Административен съд Ямбол

Размер на текста:

Две дела са образувани до края на вчерашния ден в Административен съд – Ямбол. Едното е по жалба на едноличен търговец, който оспорва административен акт на община – Ямбол за премахване на павилион в к-с "Диана". Жалбоподателят оспорва обстоятелството, че павилионът е преместваем по смисъла на Закона за устройство на териториите и счита, че заповедта за премахване е незаконосъобразна.

Другата жалба до Председателя на Административен съд – Ямбол е за мълчалив отказ за намеса при възстановяване на земеделски земи от община Ямбол. Образуваното дело е по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.