1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Съболезнователна телеграма от Председателя на Административен съд Ямбол

Размер на текста:

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ ДО СЕМЕЙСТВОТО НА ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР ПЕЙЧО ХИТОВ

 

В този тъжен за Вас ден приемете моите и на всички съдии и съдебни служители най-искрени съболезнования и съчувствия.

Разделяме се с колега, когото дълбоко уважаваме като личност с висок обществен авторитет. Като дългогодишен юрист, Пейчо Хитов безрезервно и с чест отстояваше ценностите и високите професионални стандарти в правото. Със своето присъствие в българската юридическа общност той беше пример за подражание. Неговата неуморна работа като окръжен прокурор ще остави у всички нас неизличимия спомен за човек на професионализма, честта и почтеността.

Дълбок поклон пред светлата памет на Пейчо Хитов!

 

04.03.2010 г.

Председател Административен съд – Ямбол

Диана Петкова