1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Първото дело за конфликт на интереси в Административен съд - Ямбол

Размер на текста:

Първото дело по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси е образувано в Административен съд Ямбол.

В приложен доклад Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Елхово сезира съда, че в общинско дружество Граничен копплекс "Изток” за изпълнителен директор е назначен Н. Х., женен за сестрата на общинския съветник Х. П. Поради тази причина Комисията има искане за установяване на конфликт на интереси. Делото е насрочено за 6 април 2010 г.