1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол излезе с решение по делото за конфликт на интереси

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол излезе с решение като постанови, че не е налице конфликт на интереси по искането, депозирано от Председателя на Постоянната комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси при Общински съвет-Елхово против общинския съветник Х. П. Припомням, че в приложен доклад съдът беше сезиран, че в общинско дружество "Граничен копплекс Изток" за изпълнителен директор е назначен Н. Х., женен за сестрата на общинския съветник Х. П.

Съдебният състав, постановил решението, се основава на това че, по делото няма доказателства и твърдения, че Н.Х. получава някакви възнаграждения от ОбС-Елхово за това, че е упълномощен представител на общината в съвета на директорите. Липсват и доказателства, че Х. П. като общински съветник е действал в частен интерес и е получил материална или друга облага, което важи и за свързаните с него лица. Освен това, нормативният акт, определящ правилата за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности влиза в сила на 1.01.2009 год. и действа за в бъдеще. Следователно възникналите преди тази дата факти не попадат в хипотезата на чл.2 ЗПРКИ /Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси/. Гласуването на спорното решение на ОбС-Елхово е станало на 18.11.2008 год. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от връчването му на страните по реда на чл.138 ал.1 АПК /Административно-процесуален кодекс/.