1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Председателят на Административен съд - Ямбол Диана Петкова се срещна с представител на Съюза на инвалидите

Размер на текста:

Председателят на Административен съд - Ямбол Диана Петкова покани на разговор координатора на Съюза на инвалидите Кръстина Атанасова. Целта на срещата беше хората в неравностойно положение да се запознаят с дейността на Административния съд и с обслужването на инвалидите в сградата на съда, както и да се проучат и анализират потребностите на хората с увреждания. Г-жа Петкова отправи предложение, ако е необходимо, да се провеждат срещи с членовете на Съюза, на които да се разясняват различни законови норми. Г-жа Атанасова разгледа сградата на съда, където на този етап са изградени подстъп за инвалидни колички и тоалетна за инвалиди.

Една от целите на Административен съд – Ямбол, посочени в плана за развитие през следващите три години е, непрекъснато да доказва, че е социално отговорна институция и според възможностите си, да подобрява условията за административно обслужване на хората с увреждания. Те са част от обществото и достъпът им до правосъдие трябва да се осъществява при условия, които ги улесняват, а не унижават.