1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол стратира анкетно проучване сред граждани и институции

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол стартира анкетно проучване, което е част от цялостната информационна кампания "Административен съд – Ямбол – какво трябва да знам?" Целта на проучването е да се изследва до каква степен гражданите и институциите са запознати с дейността на съда. Анкетите са анонимни като информацията от тях ще бъде използвана за подобряване на административното обслужване и разработване на нови, коригиращи механизми за работа в съда. Отпечатани са 200 анкетни карти, които са оставени за попълване в община Ямбол, ОД на МВР, КАТ, ДАИ, РИОКОЗ, НОИ и др. институции, чиито актове подлежат на обжалване в Административния съд. В края на месец април информацията ще бъде обобщена и анализирана, след което ще се набележат корекционните мерки. Тогава ще бъдат обобщени и резултатите от анкетата сред посетителите на съда – адвокати, страни по делата и други. Проучавено започна в началото на тази година.

Информационната кампания на Административен съд – Ямбол беше продиктувана от това, че всеки човек се сблъсква с администрацията и респективно с необходимостта да потърси своите права в съда. В рамките на тази кампания бяха разработени Правила за административното обслужване на гражданите и Харта на клиента, които са качени в сайта на Административния съд. Предстои издаването на справочник с достъпна за гражданите информация, касаеща административното правораздаване.