1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол отмени кметска заповед

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол излезе с решение за отмяна на заповед на кмета на община Ямбол. Заповедта беше оспорена от 67-годишна жена, която от 1979 г. живее със съпруга си в общински имот на ул. "Малко Търново" в града. На 8 март тази година кметът е издал заповед, с която прекратява наемните правоотношения с възрастното семейство. Основанията за прекратяване в кметската заповед са неплатени разноски за вода в размер на 630 лева и неплатена такса "битови отпадъци" в размер на 44 лева.

Пред Ямболския Административен съд обаче, жалбоподателката представи споразумение с "ВиК" за разсрочено плащане на сумата за вода и фактура за платена такса "битови отпадъци".

При така установената фактическа обстановка и събраните доказателства по делото, Административен съд – Ямбол реши, че заповедта на кмета е незаконосъобразна и е издадена в противоречие с материалния закон. Освен това, съдебният състав, разглеждал делото, осъжда община – Ямбол да заплати направените разноски по делото в размер на 162 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.