1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол не уважи искане за спиране на кметска заповед за закриване на детска градина "Славейче"

Размер на текста:

Пред Административен съд Ямбол беше оспорена Заповед на Кмета на Община Ямбол за закриване на ЦДГ № 13 "Славейче" в Ямбол. Оспорването е извършено от Е. Г. както лично, така и в качеството й на директор на детската градина. Допълнително по делото е постъпило искане за спиране на допуснатото предварително изпълнение от оспорващата страна. Административният съд излезе с определение, че искането за спиране на кметската заповед е неоснователно, защото при липсата на изрична законова разпоредба, която допуска предварителното изпълнение на един административен акт, то приложима е общата разпоредба на чл.166 ал.1 АПК. При това положение, съдът не би могъл да се произнесе за спиране на един административен акт, който е спрян по силата на закона. Затова и поради липса на законови предпоставки, съдът не уважи искането за спиране изпълнението на заповедта на Кмета на Община гр.Ямбол в частта, с която е разпоредено закриване на ЦДГ № 13 "Славейче" в Ямбол.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.