1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Оспорва се кметска заповед за закриване и на ЦДГ "Зорница"

Размер на текста:

Пред Административен съд Ямбол се оспорва Заповед на Кмета на Община Ямбол за закриване и на ЦДГ № 12 "Зорница" в Ямбол. Оспорването е извършено от Д. Н. в качеството й на директор на детската градина. Иска се отмяна на заповедта и спиране на изпълнението й. Съдът намира жалбата за допустима за разглеждане в частта й, в която се оспорва по законосъобразност заповедта на кмета за закриване на ЦДГ "Зорница". Насрочено е открито съдебно заседание на 21.06.2010 г. от 10.00 ч., срещу заповедта на кмета на община Ямбол в частта й, в която е разпоредено да бъде закрита ЦДГ №12 гр.Ямбол.

Административният съд оставя без разглеждане искането на ЦДГ №12 "Зорница" гр.Ямбол, депозирано от директора Д. Н., за спиране изпълнението на Заповедта на кмета на община Ямбол в частта й, в която е разпоредено да бъде закрита ЦДГ №12 гр. Ямбол, като недопустимо за разглеждане по реда на чл.166, ал.2 от АПК и прекратява производството по делото по описа на Административен съд Ямбол за 2010 г. в тази част.

Определението на Административен съд – Ямбол в частта му за оставяне на искането за спиране без разглеждане и за прекратяване на производството по това искане подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.