1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административният съд остави без разглеждане жалбата на председателя на Общински съвет - Ямбол

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол остави без разглеждане жалбата на председателя на Общински съвет - Ямбол против Решение № 332/29.06.2010г. на Общинска избирателна комисия, с което не са прекратени предсрочно пълномощията на независимия общински съветник Николай Ганев. В определението на съда е посочено, че административното дело се прекратява, тъй като с тълкувателно решение № 1 от 30.03.2009 г. на Върховния административен съд е прието, че "Решенията на общинската избирателна комисия по чл. 30, ал. 6, изр. 2 и чл. 42, ал. 3, изр. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с които се отказва предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници и правомощията на кметове, не подлежат на оспорване". А съгласно разпоредбата на чл.130, ал.2 от Закона за съдебната власт, тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове, поради което жалбата се явява недопустима.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Срещу същото решение на Общинската избирателна комисия в Административен съд – Ямбол постъпи жалба от Юсеин Хасанов, чиито правомощия на общински съветник се прекратяват предсрочно. В разпоредително заседание от 8 юли 2010 г. съдебният състав насрочи административно дело за 20 юли 2010 г. от 9 ч.