1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административният съд насрочи дело срещу Общинската избирателна комисия за 28 юли, 2010 г.

Размер на текста:

За 28 юли 2010 г. от 9 ч. бе насрочено днес делото срещу решение на Общинската избирателна комисия, срещу което в Административен съд – Ямбол постъпи жалба от Юсеин Хасанов, чиито правомощия на общински съветник се прекратяват предсрочно. Делото беше отложено, тъй като на съдебното заседание не се яви представител на Общинската избирателна комисия и не постъпиха писмени доказателства, необходими за изясняване на фактическата обстановка. По време на съдебното заседание съдията задължи Общинската избирателна комисия в двудневен срок, считано от днес, да представи в съда преписката по приемане на оспорваното решение. В случай, че това не се изпълни в срок, на съответното длъжностно лице от състава на Общинската избирателна комисия ще бъде наложена глоба по реда на чл. 405 по Закона за съдебната власт /от 50 лв. до 2000 лв./