1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Жалбата на тримата от бл. 20 в Ямбол е недопустима, административното производство за искане на обезщетение се прекратява

Размер на текста:

Поради недопустимост, състав на Ямболския административен съд остави без разглеждане жалбата на тримата граждани, които поискаха обезщетение от община – Ямбол, заради това, че има заповед на кмета за премахване на бл. 20 в к-с "Райна Княгиня". Мотивите: С жалбата, дала повод за образуване на това административно производство, беше направено искане, изрично уточнено и конкретизирано в предишното съдебно заседание, с което се претендираше само определяне на обезщетение, поради премахване на строежа, в който се намира жилището на оспорващите. Заповедта за премахване на бл. 20 е цитирана единствено, за да се посочи защо се иска обезщетение, но тя не е предмет на оспорването и няма твърдения или дори индикации в тази насока. Затова и съдът не може да се произнася по несъществуващ административен акт, а образуваното съдебно производство се прекратява.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от получаване на съобщението.

Припомням, че административното дело беше образувано по жалба на трима граждани, които се легитимираха пред съда като наследници на Х. С., който е починал на 17.01.2010 г. През 1992 г. неговият имот е бил отчужден като общината го обезщетила с жилище в бл. 20. В открито заседание на 14.07.2010 г. състав на Ямболския административен съд изслуша исканията на наследниците, които конкретизираха искането си за обезщетение с един апартамент.