1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол остави без уважение жалбата срещу заповедта за събарянето на бл. 20

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол остави без уважение особеното искане на жалбоподатели за спиране изпълнението на заповедта на ямболския кмет за премахването на бл.20 в ж.к. "Райна Княгиня". Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

На заседанието днес съдът прие, че за жалбоподателите не е установено наличието на интерес, по-голям и противопоставим на обществения такъв, който е свързан с осигуряване на живота и здравето на гражданите. Освен това в определението на съда е посочено, че към момента фактическото премахване на бл. 20 е започнало и оставянето му в този вид е предпоставка за настъпване на злополуки.

На 27.09.2010 г. от 9,30 ч. в Административния съд предстои разглеждане на делото по същество, когато ще се разглежда законосъобразността на заповедта на кмета за събарянето на бл. 20.