1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол получи европейската награда "Кристални везни на правосъдието"

Размер на текста:

На специална церемония в Любляна, Словения, Административен съд – Ямбол получи наградата в конкурса "Кристални везни на правосъдието", обявен от Европейската комисия и Съвета на Европа. Само четири съдилища от общо 50 в цяла Европа бяха номинирани от 10-членно жури, заседавало в Брюксел – България, Финландия, Австрия и Словения. След тайно гласуване за победител е избран проекта на Ямболския административен съд: "Всички хора са равни пред закона, но не всички са равни пред езика. Разбираема и достъпна съдебна информация за гражданите!". По време на церемонията беше дадена възможност на председателя на Ямболския административен съд г-жа Диана Петкова да представи в резюме проекта. Нейният призив към всички европейски магистрати и съдебни служители за комуникация с гражданите на достъпен и разбираем език беше посрещнат с аплодисменти от представителите на Европейската комисия и Съвета на Европа. В обръщението си към гостите и медиите председателят на журито господин Холгер Мат акцентира върху два от критериите, по които Административен съд – Ямбол е избран за победител: инициативите в проекта да са приложими в цялата съдебна система и да са новаторски.  

"Кристални везни на правосъдието" е европейска награда, която се дава за новаторски практики, съдействащи за подобряване качеството на правосъдието. Европейската комисия, съвместно със Съвета на Европа организират конкурса за пета поредна година. Церемонията по награждаването в конкурса беше основното събитие в Европа, посветено на Европейския ден за гражданско правосъдие /25 октомври/, който се чества за осма поредна година.

 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/2010/galerie_photos_en.asp