1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол организира работна среща по проблеми на административното правораздаване

Размер на текста:

Днес от 14 ч. в заседателната зала на Административен съд – Ямбол ще се проведе работна среща на тема: “Проблеми на институциите при издаването, оспорването и изпълнението на административните актове”. Срещата е организирана по инициатива на председателя на съда Диана Петкова. Програмата на срещата беше изготвена след предварително съгласуване с всички представители на държавните и общински институции, които ще участват в работната среща.

14:00 ч. Откриване на срещата

14:05 ч. Производства пред административните органи:

  • издаване на административни актове;
  • оспорване на административните актове по административен ред;
  • възобновяване на производствата по административните актове.

14.30 ч. Производства пред съда:

  • оспорване на административните актове пред първата инстанция;
  • производства за обезщетения;
  • касационно производство, доказателства в касационното производство.14.55 ч. Изпълнение на административните актове и съдебните решения;
  • започване, спиране, прекратяване и приключване на изпълнението;
  • изпълнение срещу административния орган.

15.20 ч. Дискусия