1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Председателят на Административен съд - Ямбол Диана Петкова ще участва в срещата на председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори за 2010 г.

Размер на текста:

На 5 и 6 ноември в Стара Загора ще се проведе втората за тази година работна среща на председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори. Поканени да участват са председателя на Ямболския административен съд Диана Петкова и съдебния администратор Жанета Трифонова, която ще присъства в качеството си на член на Комитета по оценка за изпълнението на Плана за усъвършенстване на съдебната система в България. В дневния ред на срещата е включено специалното представяне на проекта на Административен съд -Ямбол "Всички хора са равни пред закона, но не всички са равни пред езика!", който бе удостоен с наградата "Кристални везни на правосъдието", връчвана от Европейската комисия и Съвета на Европа. Презентацията ще направи административният ръководител на съда Диана Петкова. Освен това, внимание ще бъде отделено на постиженията на съдилищата при прилагането на Втория план за подобряване на работата на съда. Предвидени са дискусии за съдебните процедури, повишаването на доверието в работата на съда и създаването на специални условия и процедури за работа с деца. На срещата ще бъде представен и доклада на Висшия съдебен съвет, засягащ критериите за натовареност в съдилищата.